Det talende Spørgeskema
Spørg på den rigtige måde, og jeg kan svare..

Der er stor fokus på kvalitet i social- og sundhedssektoren i disse år. Institutioner skal kunne dokumentere værdien og kvaliteten af deres arbejde.

At inddrage brugerne er et vigtigt led i dette. Princippet om brugerinddragelse er indarbejdet i både Retssikkerhedsloven og Serviceloven; f.eks. omkring handleplaner.

Men ved brugere, der af en eller anden grund ikke kan udfylde et normalt spørgeskema – på grund af alder, manglende sprog, kognitive problemer eller fysiske handicap – kan det være en stor udfordring.

Et redskab hertil er Det talende Spørgeskema - et spørgeskema på Pc, hvor alle spørgsmål bliver læst højt og visuelt understøttet. Betjeningsmulighederne tilpasses efter brugerens behov.

Et sådant spørgeskema kan vi tilbyde fra Kram Consult.


   
Netversion

USB-version

Referencer

Kontakt

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2014 by Kram Consult