Det talende Spørgeskema
Referencer..

Rockwool Fondens forskningsenhed

Rockwool Fondens forskningsenhed

Rockwool Fondens forskningsenhed har i 2013-14 som et led i et større projekt gennemført en interviewrunde med 1000 børn i 1. og 2. klasse i en forstadskommune.
Det skete ved brug af net-udgaven af Det talende Spørgeskema og et klassesæt med 30 tablets.

Rockwool Fondens forskningsenhed


Børnerådets Minibørnepanel
Hvordan laver man spørgeskemaundersøgelser blandt børn i børnehavealderen? Det og meget mere kan der læses om i Børnerådets rapport 'Regler og medbestemmelse i børnehaven'.

I efteråret 2010 etablerede Børnerådet et Minibørnepanel som pendant til Børne- og Ungepanelet. Her giver samfundets yngste deres besyv på børnelivet i Danmark.

I den første undersøgelse svarede 149 børn mellem fire og seks år via Det talende Spørgeskema. Undersøgelsen handler om regler og medbestemmelse i børnehaven, og den giver et billede af, hvordan de emner opleves i børnehøjde.

Siden da er der gennemført et antal undersøgelser ved hjælp af Det talende Spørgeskema.
Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel her.
Regler og medbestemmelse i børnehaven
Regler og medbestemmelse i børnehaven

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.
Et led i projektet "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område" har været afprøvning af forskellige muligheder for indhentning af tilfredshedstilkendegivelser blandt voksne med handicap, og udarbejdelse af en undersøgelsesguide.

Brugen af Det talende Spørgeskema var en central del af dette.

Mere information om projektet, som guiden udspringer af, kan findes på Dansk kvalitetsmodel eller Center for Kvalitetsudvikling

'Hvad der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for os.'

Denne rapport omhandler de erfaringer, faglige perspektiver m.v. som metode-udviklingsprojektet ”Tilfredshedsundersøgelse blandt voksne med handicap” har afstedkommet. hent rapporten

’Spørg på den rigtige måde og jeg kan svare’

En guide til undersøgelser blandt voksne personer med kognitive handicap.
Undersøgelsesguiden udspringer af rapporten ”Hvad der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for os”, er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Danske Regioner i foråret 2009.
hent rapporten
   
Netversion

USB-version

Referencer

Kontakt

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2014 by Kram Consult